Medicininis fašizmas. Jau greit, ruoškitės…

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2024-05-27 05:15:00, skaitė 1540, komentavo 19

Medicininis fašizmas. Jau greit, ruoškitės…

Maža mat pasaulio gyventojams visokių ekonominių ir politinių sukrėtimų, vietinės reikšmės karų, gamtinių kataklizmų, didelio karo grėsmės, tai globalistai (tarptautinis fininternas, banksteriai) nusprendė pridėti dar vieną pasaulinio masto niekšybę - taip vadinamąjį „pandeminį susitarimą“. 

Dokumento pasirašymas suplanuotas šių metų gegužės 27-28 dienomis, kada Ženevoje,  Šveicarijoje, įvyks Pasaulio sveikatos asamblėjos 77-oji sesija.

Jei šioje tusovkėje toks dokumentas bus priimtas ir pasirašytas visų dalyvaujančių šalių (196 pasaulio šalys), tada pasirašiusios šalys privalės laikytis visų „Pandeminio susitarimo“ reikalavimų. Jei šie PSO reikalavimai ir nutarimai nebus vykdomi, šaliai bus taikomos baudžiamosios priemonės, tame tarpe įskaitant ir galimybę įvesti karinius dalinius, atstovaujančius PSO šaraškės interesams. 

Tuo pačiu metu baudžiamosios prievartinio pobūdžio priemonės gali būti taikomos dar ir prieš oficialiai paskelbiant „pandemiją“. Tačiau tarptautiniai teisiniai ir normatyviniai aktai niekada ir niekur nepateikė tikslaus apibrėžimo pačiai sąvokai, kas gi yra ta "pandemija". Šitą naujadarą ir pačią sąvoką savo kalbose panaudojo PSO vadovas Tedrosas Gebreijesusas, (kuris, beje, buvo apkaltintas savo tautos genocidu Etiopijoje) ir paleido "keliauti po pasaulį". Ar įsivaizduojat absurdo lygį - kažkoks genocidu kaltinamas negras grasina visam pasauliui!

Baudžiamųjų priemonių įvedimas kaip prieš, taip ir po taip vadinamosios „pandemijos“ arba „baisios ligos“ paskelbimo nulems visų Pasaulio tautų žmonių pilietinių teisių ir laisvių praradimą, o tai prieštarauja tokiai daugybei tarptautinių Konvencijų, Memorandumų, sutarčių ir susitarimų, kad to negalima leisti jokiais būdais.

„Pandeminio susitarimo“ patvirtinimo ir priėmimo atveju visi piliečiai, nepaisant nuo jų noro ar nenoro, bus įpareigoti atlikti, atsiprašant, taip vadinamąsias „medicinines procedūras“, o neatlikus šių procedūrų vėl bus taikomos privalomojo pobūdžio  „baudžiamosios priemonės“. Mentų teroras, sąskaitų blokavimas, pišpasiai, konclageriai ir panašiai.

Šitas ir kiti paveikslėliai skirti išimtinai tik visuomenės informavimui apie istorinius ir dabarties įvykius tikslu, sutinkamai su LR ANK 524 strp.3 dalis.

Taip pat „Pandeminio susitarimo“ iniciatoriai aktyviai diskutuoja, svarsto ir ruošiasi įgyvendinti dar vieną pasaulinio masto aferą - „Žaliąjį šyzą“, kuris, beje, turėtų galioti ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams – tiek naminiams, tiek žemės ūkio, tiek ir laukiniams. Ir visa tai pristatoma kaip rūpestis dėl gyvybės Žemės planetoje išsaugojimo.

Tiesą sakant, visoms pasaulio šalims priėmus ir pasirašius šitą „pandemimį susitarimą“, bus faktiškai realizuojamos visos grėsmingos ir beprotiškos globalistų svajonės ir planai, vadovaujamų visokių iškrypėlių švabų, sorosų, geitsų, grefų ir kitokių  išsigimėlių.

Gamtos sukurtam ir natūraliam gyvenimui mūsų Žemės planetoje į pamainą ateis „skaitmenininkai ir globalistai“ su savo iškrypusiais norais ir troškimais „suskaitmeninti visus, suteikiant kiekvienam skaitmeninį kodą ir priskiriant atitinkamoms skaitmeninėms grupėms, eilėms ar aibėms, visi bus suskaičiuoti ir, priklausomai nuo paklusnumo, gaus „savo skaitmeninį statusą ir reitingą“. Skaitmenį ausvaisą. Absoliučiai ir besąlygiškai visose pasaulio šalyse bus pastatytas „skaitmeninis konclageris“ vergams.

Šiuo metu vyksta daug įvykių, kurie keičia mūsų gyvenimą. Ir svarbiausias iš jų – tai planuojamas visų pasaulio vyriausybių pasirašymas PSO brukamo „Pandeminio susitarimo“. Kada ne jūs priimate sprendimus, nuo kurių priklauso jūsų gyvenimas - tai yra savo gyvenimo perdavimas į svetimas rankas. Ir šiuo atveju kalba eina net ne apie žmogaus, o apie visos šalies gyvenimą. Ir šiuos sprendimus priims tie, kurie yra okupavę mūsų šalį ir pasistatę vietines marionetes, kurių "rinkiminis šou" ką tik baigėsi su iš anksto aiškių rezultatu.

Sprendimus priiminės privati šaraškė, kurios niekas nerinko ir kuri turės valdžią virš visų vienaip ar kitaip išrinktų vyriausybių. PSO - tai privati ​​globalistų šaraškė, (tokia pati  kaip yra privati šaraškė spausdinanti USA dolarus), kurią dėl pinigų ir žmonių kontrolės sukūrė Rokfeleris, Sorosas, Geitsas, Švabas ir juos panašūs išgamos. Nepriklausomai nuo rytuose ar vakaruose esančių žmonių, jų padėtis yra lygiai tokia pati. Ir šie sprendimai neatitinka niekieno iš jų interesų. Sprendimai dėl priverstinių medicininių manipuliacijų ir eksperimentų su genetine žmonių modifikacija.

Planetos gyventojai jau dabar yra žudomi, išvedant „aptarnaujantį žmogų“ kaip šunį globalistams (buki mentai, stukačiai, visokie sušikti ir tupi visuomeninkai, komendantūros ir lanzberg-gestapo - šiauliai.). Jie galės priverstinai visus užrakinti savo namuose, dėl korporacijų interesų sužlugdyti smulkųjį ir vidutinį verslą. Jie galės naikinti bet kokius naminius gyvulius ir priversti mus valgyti džiovintus tarakonus bei kirminus.

„Pandeminiame susitarime“ net nėra pačio „pandemijos“ apibrėžimo, kurį jie žada pateikti „kada nors vėliau“.

Ar jūs tikrai norite pasirinkti sau tokią ateitį? Ar jūs tuo tikri? Daugelis iš zombi-banduomenės dabar pasisakančių "už", tikisi, kad tai jų nepalis.

Neišvengiamai palies!

Palies, kaip palietė tuos, mirė prie uždarytų ligoninių, greitosiose, kol išgamos baltais chalatai šoko dainavo prieš kameras, nes taip nurodė negro vadovaujama PSO! 

Palies, kaip palietė prekybcentriuose rujojantys mentai ir sargai, gaudantys ne vagis o pišpasio ar namordniko neturinčius piliečius. 

Palies, kaip palietė tuos, kurie neasispyrė visuotinam skiepijimo šyzui ir dabar krenta kaip lapai nežinia nuo ko, niekuo nesirgdami. 

Palies, jei ne juos pačius, tai jų vaikus.

Dabar yra svarbus yra pats pasirašymo ar nepasirašymo faktas. Negalima būti truputi nėščiai. Visą kita - tai tik dūmų užsklanda demagogijai. Po pasirašymo mūsų ar bet kokia kita vyriausybė tampa niekuo, juk  karines pajėgas kontroliuos taip pat PSO.

Siūlomame dokumente nėra nė žingsnio į šoną nuo kaulus laužančios politikos prieš žmoniją. Juk pagrindiniai PSO rėmėjai yra Rokfelerio fondas, Geitsas, Sorosas ir kiti išgamos globalistai, kurie atvirai kalba apie pasaulio gyventojų skaičiaus mažinimą. Kas finansuoja, tas ir kontroliuoja, ir vykdo politiką žiūrėdamas savo interesų, o jo interesai - tai valdžia ir pinigai. Deja, daugelis žmonių, paverstų užbalvonintais zombiais, mano, kad PSO yra tam, kad rūpintusi žmonijos sveikata. Taip kaip Mengelėms baltais chalatais rūpėjo sergančių koronošyzo metu. Kada bus pasirašytas "Pandeminis susitarimas", ir mūsų, ir kitos vyriausybės bus įpareigotos įgyvendinti bet kokias šizoidines PSO rekomendacijas, kad ir ką šita privati šaraškė besugalvotų. Iš esmės tai yra suvereniteto atėmimas. Ar mums to reikia?

"Kol mes su jumis dar nepraradome pačios ŽMOGAUS, kaip dieviško kūrinio, sampratos, netylėkite, priešinkitės grėsmingiems satanistų planams!" , -su tokias ir panašiais kreipimais vyksta žmonių pasipriešinimai įvairiose pasaulio miestuose.

P.S. Kaip manote, ar Litukrijos valdžia bent matė, ar skaitė šitą naują PSO šyzą? Ar išdrįs nepasirašyti šito popieriaus? Klausimai, žinoma, retoriški. Ju taip mus įstatė į Jevrosojūzą, net neskaitę sutarties. Ir NATO įstatatė pasirašę keli niekšai, net neatsiklause liaudies.